lastekaitse1

Sillamäe Lastekaitse Ühing 

Силламяэское Общество Защиты Детей – это некоммерческая организация, действующая в интересах общественности, которая была основана 8 декабря 1989 года. С момента начала своей деятельности активно работает над созиданием благоприятных условий для детей и молодёжи в окружающем нас обществе. Из года в год расширяется деятельность общества, затрагивается всё больше тем, а также организуются и проводятся заметные и важные для общества мероприятия. На сегодняшний день, Силламяэское Общество Защиты Детей реализовало и поддержало более 150 проектов, не только в своём уезде, но и на государственном, а также международном уровне.

Миссия: защищать права детей и увеличивать возможности молодёжи.


 Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing mis loodi 8.12.1989. SLÜ on oma pikaajalise ajaloo jooksul töötanud aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond. Aastast aastasse laiendame oma tegevuste ulatust ja käsitlevate teemade hulka, et luua laiapõhjalisi ning ühiskonnas märkimisväärseid ettevõtmisi. Tänaseks on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 200 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Artiklid / Статьи

Perioodika artiklid / Статьи из периодики

  1.