pilvMehis Pilv / Мехис Пильв

Mehis Pilv on AS Sillamäe SEJ nõukogu liige ja mittetulundusühingu Sillamäe Vabatsooni Arendus nõukogu esimees. Autasustatud 2012.a Sillamäe linna aukirjaga. Mehis Pilv (PhD. rakendusküberneetikas (tehnikakandidaat)) oli AS Silmet Grupp aktsionär ja nõukogu liige alates 1997-2012, 2000. aastast arendusdirektor ja 2002. aastast nõukogu esimees. Mehis Pilv on AS Sillamäe SEJ nõukogu liige ja mittetulundusühingu Sillamäe Vabatsooni Arendus nõukogu esimees. Lisaks on Mehis Pilv seotud mitmete ettevõtetega väljaspool Sillamäe linna, näiteks on Mehis Pilv Tallinna WTC aktsionär, direktor, juhatuse liige alates 1993, nõukogu esimees alates 1996. 1990-1992 oli Mehis Pilv Eesti Riikliku Välismajandusameti Peadirektor, 1989-1990 Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee esimehe asetäitja ja majandusministri asetäitja. Mehis Pilv on Eesti Inseneride Liidu asutajaliige ja juhatuse liige, Eesti Keemiatööstuse Liidu juhatuse liige, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse liige ning kuni 2012 Eesti Võimlemisliidu President. Mehis Pilv on aastast 2002 Sillamäe Linnavalitsuse liige. Mehis Pilv on taganud erinevate Sillamäega seotud ettevõtete arengu, samuti suurte investeerimisprojektide elluviimise, on arendanud ettevõtjate ja linna vahelist sotsiaalset partnerlust, taganud ettevõtjate ja avaliku sektori koostöö regiooni tasemel, korraldanud iga-aastaseid Sillamäe ettevõtluspäevi.

Мехис ПИЛЬВ. 1947 года рождения, закончил Таллиннский политехнический институт по специальности "автоматика и телемеханика". Доктор наук. Работал на таллиннском заводе "Пунане РЭТ", затем в аппарате правительства, в "послеперестроечные" годы занимался частным бизнесом. С 1997 года входит в число собственников "Силмет Групп", одновременно являясь директором по развитию. Член советов всех дочерних предприятий "Силмет Групп".

Artiklid / Статьи

Perioodika artiklid / Статьи из периодики

  1. С благодарностью и признанием к жителям города : [награждение] / Лидия Толмачева // Силламяэский Вестник (2015) 27 февраля, Nr. 8. - c. 3.
  2. Признательны! : [почетная грамота города] // Силламяэский Вестник (2012) 28 июня Nr. 26. c - 1.
  3. Мехис Пильв / Лидия Толмачева // Силламяэский Вестник + Note Bene (2002) 28 ноября, Nr. 137. - c. 1.