Eduard Tubin
(1905 – 1982)

Eduard Tubin(18. juuni 1905 Torila – 17. november 1982 Stockholm) oli eesti helilooja.

Hariduse sai Eduard algul Naelavere koolist, hiljem Torila Ministeeriumkoolist. Ta õppis pikkoloflööti ja mängis ka kooli orkestris.Tubina lapsepõlv polnud kerge. 10-aastaselt pidi ta üle elama Esimese maailmasõja ja seejärel ka Vabadussõja. Kui ta oli 6-aastane, suri tema vanem vend. Varsti pärast seda suri ka ta isa.

1920. aasta sügisel astus Tubin Tartu Õpetajate Seminari. Teiste ainete seas õpetati seal ka laulmist ja muusikat. Klaveritunnid olid seal kõigile kohustuslikud. Tartu Õpetajate Seminaris alustas Tubin ka heliloominguga. Kõikidele lõpetajatele ja niisamuti Tubinale oli kohustuslik töötada pärast kooli lõpetamist kolm aastat õpetajana. Tubin asus tööle Nõo algkooli, andes peamiselt matemaatika ja füüsika tunde. Peale selle juhatas ta Nõo segakoori ja töötas kirikus organistina.

1924. aasta sügisel astus Tubin Tartu Kõrgemasse Muusikakooli, olles samal ajal Nõos õpetaja. Seal õpetasid teda Johannes Kärt ning Heino Eller. Selles muusikakoolis tutvus ta ka oma tulevase abikaasa Lindaga, kes õppis samas muusikakoolis laulmist. Eduard Tubina õpingud Tartus lõppesid aga ootamatult 1927.aastal. Tema õpetajal Heino Elleril tekkis vastuolu kooli direktoriga ning ta lahkus. Tema õpilased, teiste seas ka Tubin, esitasid haridusministrile nn märgukirja. Karistuseks visati Tubin koos teiste kirja kirjutajatega koolist välja. Tubin asus õppima Tallinna Konservatooriumisse, mille ta ka edukalt lõpetas. Pärast seda naasis ta Tartusse, kus sai tänu uue muusikakooli asutamisele jätkata õpinguid Heino Elleri juures.

Pärast õpinguid sai Tubinast Tartu Meestelaulu Seltsi meeskoori dirigent ning sel ajal kirjutas ta ka palju laule. Lisaks juhatas ta veel mõnda aega Miina Hermanni Lauluseltsi ning "Vanemuise" ja "Estonia" segakoore. Aastast 1930 kuni Teise maailmasõjani juhatas ta “Vanemuise” orkestrit. Enne Eesti aja lõppu käis ta veel Budapestis, kus ta kohtus kuulsate heliloojate Béla Bartóki ning Zoltán Kodályga. Seal kuulis ta ka Beethoveni Missa solemnist, mis jättis talle unustamatu mulje.

Eesti ajast pärit teostest oli kuulsaim kindlasti ballett Kratt.

1930. aastatel puhkas Kannukal eesti nimekas helilooja Eduard Tubin. Sel ajal töötas ta kontsertmeistrirepetiitori ning dirigendina "Vanemuise" teatris, juhatas Tartus ühtlasi Meestelaulu Seltsi ja "Estonia" muusikaosakoona koore. Töörohke talv nõudis rahulikku suve. Kannuka kaunis loodus inspireeris heelilojat 1937a suvel kirjutama 2. sümfooniat, mis kanna , nimetust "Legendaarne".

Sõja ajal kirjutas Tubin oma Kolmanda ja Neljanda sümfoonia. 20. septembril 1944 põgenes Tubin koos perekonnaga purjelaeval “Triina” Rootsi. Laeval oli umbes 600 inimest, nende seas ka palju kultuuritegelasi.Kaks päeva hiljem jõudis Tubin Rootsi. Pea aasta elas ta ühes Stockholmi põgenikelaagris. Pärast seda asus ta elama ühte väiksesse korterisse Stockholmi äärelinnas. Aastatel 1945-1959 ja 1975-1982 juhatas Tubin Stockholmi Eesti Meeskoori. Rootsis olles kirjutas Tubin oma kuulsad ooperid Reigi õpetaja ja Barbara von Tisenhusen. Enne oma surma jõudis ta okupeeritud Eestit külastada tervelt kaheksal korral.

1982. aastal valiti ta Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia liikmeks.

2000. aastal asutati Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing. 2001. aastast alates korraldatakse Eestis festivali "Eduard Tubin ja tema aeg".

Tubina teoseid on maailmas palju plaadistatud ja ta on üks tuntumaid eesti heliloojaid.

 • 1979 Kurt Atterbergi preemia
 • 1981 Stockholmi linna kultuuripreemia

Välislingid

Эдуард Тубин
(1905 – 1982)

Эстонский композитор Эдуард Тубин (Eduard Tubin) родился 18.06.1905 г. в посёлке Калласте на Чудском озере. Музыкальное образование получил в Тартуской консерватории, учился по классу композиции у выдающегося эстонского композитора Хейно Эллера. До войны Тубин занимал пост оперного дирижёра и хормейстера в театре «Ванемуйне», активно занимался композиторской деятельностью. В 1944 г. Переехал в Швецию, где продолжал жить и творить до своей смерти, наступившей 17.11.1982 г.

Творчество Эдуарда Тубина тесно связано с эстонской народной музыкой. Автор первого эстонского балета «Кратть» («Домовой», поставлен 1943, театр «Ванемуйне»), сюжет которого основан на эстонских народных сказках, опер «Барбара фон Тизенхузен» (поставлена 1969, театр «Эстония», Таллин), «Пастор из Рейги» (1971), 10 симфоний (1931-1973) (одиннадцатая осталась незаконченной), двух скрипичных концертов (1941,1945), «Концертино» для ф-но (1944-45), концертов для контрабаса (1948) и балалайки (1964) с оркестром, «Сюиты на эстонские мотивы» (1930-31), «Токкату» (1937), «Симфониетту» (1938), «Музыки для струнных» (1962-63),  а также ряда других произведений.

Премии

 • 1979 — Премия Курта Аттерберга
 • 1981 — Стокгольмская премия в области культуры

Эдуард Тубин отдыхал в деревне Каннука (на территории нынеш­него г. Силламяэ) летом в 1930  году.  В то время он работал в качестве дирижера и хормейстератеатра "Ванемуйне" в Тарту.

Красота летней природы Каннука вдохновила Эдуарда Тубина к написанию в 1937 году  Симфонии № 2 под название «Легендарная».Легендарная  симфония не имеет какой то особой программы, но из подзаголовка ясен характер сочинения - музыка поочерёдно рисует картины арктической пустыни, холодное море,  разгул стихии, в маршееобразных темах (то героических, то трагических) предстаёт история непростых взаимоотношений человека и природы

Ссылки:

Послушать симфонию №2 «Легендарная» можно здесь:

Источники:

 1. Большая советская энциклопедия
 2. Погружение в классику. Эдуард Тубин
 3. Wikipedia

В 1990 году в честь 101 года со дня рождения композитора Эдуарда Тубина. в Калласте состоялось открытие памятного знака, установленного на месте, где находился дом Эдуарда Тубина.


Эдуард Тубин(1905-1982) получил музыкальное образование в Эстонии, окончив класс композиции Хейно Эллера. Он стажировался в Вене, Будапеште, Париже. Работал церковным органистом, руководил провинциальными хорами, был главным дирижером театра «Ванемуйне». С 1944 года Тубин жил в Швеции, где работал реставратором оперной и балетной литературы в Музыкальном музее при шведской Королевской опере. Незадолго до смерти Тубина избрали действительным членом Королевской музыкальной академии.

Несмотря на принадлежность к так называемым эмигрантским кругам, Тубин, начиная с 1961 года, регулярно посещал Эстонию. Театр оперы и балета «Эстония» ставил его оперы «Барбара фон Тизенхузен», «Учитель из Рейги», балет «Кратть».
Дирижер Пааво Ярви назвал Тубина единственным эстонским симфонистом международного уровня. Всемирно известные дирижеры Неэме Ярви и Эри Клас постоянно включают творчество Тубина в свои концерты. До появления современного созвездия таких композиторов, как Арво Пярт, Лепо Сумера, Эркки-Свен Тююр, Эдуард Тубин был наиболее исполняемым эстонским композитором в мире. Широко известны его Третья симфония, фортепианная соната «Северное сияние».
По своему музыкально-историческому значению творчество Эдуарда Тубина не уступает классику финской музыки Жану Сибелиусу. Просто творчество Сибелиуса, если воспользоваться разговорной формулой, более «раскручено».

Илья СУНДЕЛЕВИЧ
Молодежь Эстонии, 08.06.02

 

Литература в библиотеке

Raamatuartiklid / Книги и статьи из книг

 1. Matkateed Narva lähistel, ehk, Vaivara radadel / Virve Orav. - Tallinn : Olion, [1991]. - 93, [3] lk., 4 l. ill. : kaart. ; 21 cm. - [текст:  Kannuka lk. 25, 26]
 2. Пооль, Адельберг. От Бад-Меррекюль до Тойла : забытые дачные места Северного побережья Ида-Вирумаа /  Адельберг Пооль; редакция Ирина Замарина. - Нарва : Sata, 2015. - 124 с. : ил.

Bukletid / Буклеты

 1. Tuntud inimeste allee : buklet. - Sillamäe : Sillamäe Muuseum, [2012]. - 1 буклет

 Perioodika artiklid / Статьи из периодики

 1.  В Силламяэ бывали многие известные люди : [из истории города] // Силламяэский Вестник (2014) 20 февраля, Nr. 8. - c. 1,2.

Kirjutised / Публикации

Mälestuskilde Juhan Liivist / Eduard Tubin // Looming (detsember / 1967) : kirjanduslik ja ühiskondlik-poliitiline ajakiri : Eesti NSV Kirjanike Liidu häälekandja / toimetajad Erni Hiir; Paul Kuusberg; Ralf Parve. - Tallinn : Perioodika, 1967. - lk. 1885, 1886.