Sillamäe linna ja tema ümbruse e-ajaloo loomine ja esitamine sai võimalikuks tänu Sillamäe Eesti Seltsi ja Sillamäe Linna Keskraamatukogu 2012. a koostööprojektile «Sillamäe linna digitaalajaloo edendamine». Projekti toetasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Sillamäe Linnavalitsus.

Sillamäe kodulooline andmebaas on Sillamäe Keskraamatukogus koostatav linna käsitlevate materjalide andmebaas.

  1. KODULUGU - kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem
  2. Digiteeritud eesti ajakirjanduse täistekstandmebaasis DEA  - mida kirjutasid eesti ajalehed Sillamäe linnast ja selle ümbrustest. 1872-1940 :
  1. Raamatud , artiklid, kaardid  ja postkaardid meie piirkonnast DIGAR arhiivis.
  2. Tuumarelvade leviku tõkestamisega seotud probleemidest Eestis : ajalooline ülevaade 1946-1995. Tallinn : 2004, lk. 17-18.
  3. Kodulugu : artiklite kogumik
  4. Teised materjalid: