Sillamäe linna ja tema ümbruse e-ajaloo loomine ja esitamine sai võimalikuks tänu Sillamäe Eesti Seltsi ja Sillamäe Linna Keskraamatukogu 2012. a koostööprojektile «Sillamäe linna digitaalajaloo edendamine». Projekti toetasid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Sillamäe Linnavalitsus.

Sillamäe kodulooline andmebaas on Sillamäe Keskraamatukogus koostatav linna käsitlevate materjalide andmebaas.

1. KODULUGU - kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem

2. Digiteeritud eesti ajakirjanduse täistekstandmebaasis vaata DIGARi Eesti artiklite portaalis  :

3. Mida kirjutasid eesti ajalehed Sillamäe linnast ja selle ümbrustest. 1872-1940

4. DIGAR digital arhiiv digital arhiiv

5. Kodulugu : artiklite kogumik

Teised materjalid: